Rekordsmen diyarım

Tarixin ta o üzündən boylanan diyarım Naxçıvan. Zamanın müxtəlif dövrlərinin müxtəlif keşməkeşləri...

19 Bakı-Naxçıvan reysi

Zaman gəlib 2020-ci ildə dayandı və sentyabr ayının 27-si Azərbaycan tarixinin şanlı səhifələrinə yazdı....