Eldən gedənlər…

Çətindir… Çox çətindir. Dəyərli insanlar dünyalarını dəyişəndən sonra onlar haqqında söz...