Sənət fədaisi

Hələ 19-cu əsrin sonları, 20-ci əsrin əvvəllərində Naxçıvan Teatrının...