Mənə fakt göstər...

Məşhur bir ifadə var: “Mənə faktı göstər, onun qarşısında papağımı çıxarım”. Təbii ki, fikrin...