Müdrik olmaq

Yazının sərlövhəsini təsadüfən seçmədim. Həqiqətən, müdrik olmaq hər...