Əlimdə fırça...

Çox vaxt ağappaq dişlərə sahib olmaq sağlamlıq əlaməti kimi qəbul olunur. Lakin aparılan tədqiqatlar...