Nəfəs

(Naxçıvan dəftərindən) Siz də şəhərlərin nəfəsini dinləyirsinizmi, əsas da gecələr... *** Elə...