Asnı piri

Doğma diyarımız islami dəyərləri özündə qoruyub yaşadan türk-islam mədəniyyəti nümunələri,...