Bir şəhərin monoloqu

Mən Şuşayam! Həmin Şuşa ki, hələ 270 il bundan öncə təməlim Pənahəli xan tərəfindən qoyulub. Yerli...