Ümummilli lider

Bütün ölkələrin tarixində böyük şəxsiyyətlərin, liderlərin rolu əvəzsizdir. Dünya durduqca ...