Vətən nəğməsi

Hər kəsin qəlbində bir Vətən nəğməsi var. Kimi ürəyinə yazır bu nəğməni, kimisi daşa-torpağa. Mən...