Yenə payız gəldi

Necə xəbərsiz gəldi həyatımıza yenə bu payız… Duyulmadan, hiss edilmədən ağaclar sarılı, qırmızılı...