AMEA Naxçıvan Bölməsi ötən ili mühüm nailiyyətlərlə başa vurub

226

NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, AMEA  Naxçıvan Bölməsində 2020-ci ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı iclas keçirilib.

İclasda bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev bildirib ki, ötən il tədqiqat dövründə bölmə əməkdaşlarının 18 monoqrafiyası, 19 kitabı, 1 metodik vəsaiti, 462 elmi məqaləsi, 207 konfrans materialı, 12 tezisi olmaqla 719 elmi əsəri çap olunub, bir xəritə və bir buklet tərtib edilib. Ümumilikdə 174 əsər xaricdə nəşr olunub. Mə­qa­lələrin 57-si impakt faktorlu jur­nallarda, elmi məqalələ­rin isə 432-si beynəlxalq kod­­lu nü­fuzlu elmi jurnal­larda çapdan çıxıb. Həmçinin bölmədən seçilən 2 akademikin və 7  müx­bir üz­vün il ər­zin­də 100 əsəri, o cümlədən 6 mono­qra­fiyası, 3 kitabı, dərslik, metodik vəsait, elmi mə­qa­­lə və konfrans ma­terialları çap­dan çıxıb. Əsər­lər­­dən 2 mono­qra­fiya, 19 mə­qalə, 12 konfrans ma­terialı xaricdə nəşr olunub.

Akademiyada keçirilən “Görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri: Nemə­tul­lah Naxçıvani” bey­­nəlxalq və Nax­çı­van Muxtar Res­pub­likasının 95 il­li­yi ilə əlaqədar “Nax­çı­va­nın muxtariyyəti: ta­rix­də və gü­nümüzdə” respublika konfransları­nın materialları nəşr olunub, “Naxçı­van tarixi-mənbələrdə”, elə­cə də, 1 ki­tab və 4 mono­qrafiya, 260 məqalə ça­pa təq­dim edilib. O da qeyd olunub ki,  böl­mə­də iki seriya üzrə “Elmi əsərlər” və “Ax­tarış­lar” jur­nalı­nın hər birinin 3 nömrəsi çap­­dan çıx­ıb. Eyni zamanda cari ildə böl­mə üzrə 2 beynəlxalq sə­viyyəli qrant layihə­­si­nin icrası davam etdirilib.

İsmayıl Hacıyev bildirib ki, AMEA Naxçı­van Bölməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirli­yi­ “İlandağ” geoparkının yaradılması ilə bağlı lazımi işlər görür. Geoparkın öyrənilməsi ilə bağlı ya­radılan tədqiqat qrupu tələblərə uy­ğun mate­riallar toplayıb, sistemləşdirib, tədqiq olunaraq qruplaşdırıb. Ötən dövrdə Geoparkın ərazisində yerləşən 34 adda tarix-mədəniyyət, 41 adda arxeolo­ji abidənin və 32 adda geositin ətraflı təsvirləri verilib, pasport qeydiyyat kartları hazırlanıb.

Hesabat dövründə xarici ölkələrin müvafiq qurumları ilə beynəlxalq əlaqələrdən bəhs edən İsmayıl Hacıyev bildirib ki, bölmə əməkdaşları 20-dən çox elm və təhsil mər­kəzi və bir çox ölkələ­rin alimləri ilə sıx elmi əla­qə­lər­­də оlaraq səmərəli əmək­daş­lıq ediblər.

Müvafiq dövr ərzində maddi-texniki bazasının artırılması işi diqqətdə saxlanılıb, bölmənin “Yaşıl Aptek”i yenidən qurularaq istifadəyə verilib.

Tədbirdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Fəxrəddin Səfərli, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev və Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Tofiq Əliyev məruzə ətrafında çıxış edərək görülən işlər barədə məlumat veriblər.

Adilə Səfərova

Digər xəbərlər

Xəbərin mətnində orfoqrafik səhv var

Seçilən mətn düzəliş üçün göndəriləcək: