Zəfərin qüdrət rəmzi

Beynəlxalq aləmdə güclü, qüdrətli, böyük nüfuza malik dövlət kimi tanınan Azərbaycan tarixinin 2020-ci il...