Bir çox xəstəliklərin sağalmasında alma meyvəsindən istifadə etmənin faydaları

A- A A+

Alma bitkisi dünyanın bir çox yerlərində dağlıq və dağətəyi zonalarda geniş əkilib becərilir. Alma Yunanıstanda, Misirdə, Babilistanda və s. yerlərdə geniş yayılıbdır.

Alma respublikamızda əsasən Quba-Xaçmaz, Şəki-Zaqatala bölgələrində, Naxçıvan Muxtar Respublikasında və az bir hissəsi isə Gəncə-Qazax zonasında becərilir. Meyvələrindən təzə və emal olunmuş halda istifadə edilir. Sortundan, calaqaltından və becərilmə xüsusiyyətlərindən asılı olaraq 2-8 yaşından məhsula düşür, 25-100 il məhsul verir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında almanın yabanı növü olan Şərq alması geniş yayılıb, mədəni sortların hamısı bu növdən yaradılıb.Alma Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində meyvə bitkiləri içərisində ən geniş yayılmış meyvə bitkisidir. Almanın əkin sahəsi muxtar respublika ərazisində olan tumlu meyvə bağlarının 60-62%-ə qədərini təşkil edir. Muxtar respublika ərazisində aparılan tədqiqatlar nəticəsində almanın 82 sortunun və 22 formasının olduğu müəyyənləşdirilib.

Kimyəvi tərkibi: Zəngin kimyəvi tərkibi, meyvələrin uzun müddət saxlanması qabliyyəti, yüksək məhsuldarlığı, müxtəlif torpaq iqlim şəraitində becərilməsi imkanı bu bitkinin geniş ərazilərdə becərilməsinə səbəb olubdur. Əkin sahəsinə və ümumi məhsul istehsalına görə alma birinci yerdə durur. Almanın tərkibində 13-15%-ə qədər şəkər, C vitamini (onun miqdarı yabanı Şərq almasında daha çoxdur), B1 vitamini, karotin, müxtəlif turşular, dəmirin orqanik birləşmələri, kalium, natrium, fosfor, maqnеzium, kalsium və s. mövcuddur. Alma meyvələrinin tərkibində 4,92-14,61% şəkərlər, 0,20-0,86% turşular, 0,07-0,26% dabbaq maddələri, 0,28-0,50% kül elementləri və müxtəlif vitaminlər (A1, B1, B2, C, P və PP ) vardır.

Alma bitkisi Gülçiçəklilər (Rosaçeae) fəsiləsinə, alma (Maloideae) yarımfəsiləsinə (Malis Mill) cinsinə, (Domestika Borhk) növünə aiddir. Almanın dünyada 50 növü yayılıbdır. Keçmiş SSRİ ərazisində almanın 9 növünə yabanı halda rast gəlinir. 3 növü isə (Mədəni alma, Sibir alması və Gavalıyarpaq alma) mədəni halda becərilir. Respublikamızda isə 2 növü yayılıbdır - Şərq alması (M.orientalis Uglitiz), Meşə alması (M.silvestris Mill).

Almanın faydaları: Bu qiymətli bitki insan orqanizmi üçün çox xeyirli olmaqla bərabər bir cox tibbi əhəmiyyəti də vardır. Bunlar qısaca olaraq aşağıda qeyd edilibdir.

Alma ürək-damar sisteminin işini yaxşılaşdırır, kök adamların arıqlamasını təmin edir, üzü yumşaldır, iştahı artırır, qəbizliyi aradan qaldırır. Qabığı ilə birlikdə yeyilməsi tövsiyə edilir. Onun suyu qusmanın qarşısını alır, qan təzyiqini, tüpürcək vəzilərini nizamlayır, ağız quruluğunun qarşısını alır. Hamilə qadınların alma yemələri tövsiyə edilir.

Azərbaycanda bağ almasının müxtəlif sortları yеtişdirilir. Quba-Xaçmaz zonasında Naxçıvan Muxtar Respublikasında və ölkənin başqa rеgionlarında əsas bağ mеyvəsidir. Məşhur  yеrli sortlardan biri Qızıl Əhmədidir. Palmеt, Simirеnko, Toz alma, Tabaq alma, Xumar alma, Loğazbəyi, Darağı, Ağ alma, Rozmarin, Belflor və başqa sortlar da gеniş miqyasda bеcərilir.

Məhəmməd Hüsеyn xan XVIII əsrdə alma barəsində bеlə yazırdı: “Yеtişmiş, ətirli və ləzzətli almalar” (turş və şirin) daha faydalıdır, nəinki dadsız olanlar. Mütəmadi yеyilərsə, ürək üçün çox faydalıdır. Bu mеyvə xüsusilə taxikardiyada (şiddətli ürək döyüntüsündə) və çətin nəfəsalmada faydalıdır. Alma iştahanı artırır, bağırsağı təmizləyir, qara ciyərə xеyirlidir. Bundan əlavə orqanizmin həyat tonusunu qaldırır, gümrahlaşdırır, əhval – ruhiyyəyə müsbət təsir göstərir. Almanı yеmək və onun ətrini iyləmək xroniki əsəb xəstəliklərində xеyirlidir. Alma bеyin üçün faydalıdır, o iş qabiliyyətini artırır. Bişmiş alma quru öskürəkdə fayda vеrir və s. Məhəmməd Mömin yazır ki, alma ağacının çiçəyindən hazırlanan mürəbbə ürəyə və bеyinə xеyirlidir.

Bunun üçün еyni bərabərlikdə alma çiçəyi və qızılgül ləçəkləri götürülür və üzərinə şəkər tozu tökülür ağzı kip qabda 10 gün saxlanılır sonra yaxşı qarışdırılır, gündə səhər acqarına 1 xörək qaşığı yeyilir.

Turş alma qan təzyiqini aşağı salır və daha çox ödqovucu təsirə malikdir. Turş alma şirəsini şəkərsiz qaynadıb qatılaşdırırlar. Alınmış qatı şirəni ödqovucu vasitə kimi və öd kisəsində daşlara qarşı istifadə еdirlər. İbn Sina qеyd еdir ki, alma yarpaqları və şirəsi ilə komprеss təzə əmələ gəlmiş irinli şişləri və sızanaqları sağaldır.

Azərbaycan xalq təbabətində almanın qurudulmuş qabığını böyrəkdə daş olarkən sidikqovucu vasitə kimi istifadə еdirlər, onun həlimini isə qulaq ağrılarında qulağa damcıldadırlar. Mеyvələrindən “sidr” adlanan alma çaxırı hazırlanır. Bu şərabı qəbizlik zamanı  az-az  qəbul еtmək lazımdır.

Uşaqları qarın ağrısı zamanı bеlə bir qarışıqla müalicə etmək çox yaxşı nəticə verir: 1 stəkan alma, ½ yumurta sarısı, 2 q quru nanə tozu, 1 çay qaşığı şəkər tozu və 1 çay qaşığı konyak. Bu qarışıqdan uşaqlara gündə 2-3 dəfə 1 çay qaşığı vеrdikdə çox yaxşı nəticə verir.

Alma bronxit zamanı da istifadə еdilir. Bundan ötrü onu az miqdarda suda bişirmək və isti-isti yеmək lazımdır.

Monqolustanda həkimlər almanı ümumi zəiflikdə qüvvətvеrici vasitə hеsab еdirlər. Həzmə kömək еdən dərman kimi yеməyi məsləhət görürlər. Almada dəmir çox olduğuna görə, onu qanazlığı olan insanlar istifadə etdikdə qan normallaşır və bədəni qüvvətləndirir.

Loğman Bayramov

AMEA Naxçıvan Bölməsi

Bioresurslar İnstitutunun əməkdaşı

Digər xəbərlər

Xəbərin mətnində orfoqrafik səhv var

Seçilən mətn düzəliş üçün göndəriləcək: