Ordubad yolları abadlaşdırılır

Son illər Ordubad rayonunun avtomobil yollarının asfalt örtüyünün yenilənməsinə, yağış sularının sıradan çıxardığı hissələrin təmirinə xüsusi diqqət yetirilir. Ordubad Rayon Yol Təmir İstismar İdarəsi tərəfindən bu ilin ilk yarısında...

Yurdumun gözəllikləri - Hacıleylək quşu

Füsunkar yurdumuz zəngin fauna və flora aləmi ilə hər zaman diqqət çəkib. Muxtar respublikanın əlverişli iqlimi, təbii-coğrafi şəraiti, zəngin bitki örtüyü burada müxtəlif növ quşların da məskən salmasına şərait yaradıb. Müntəzəm...

Dadı və tamı ilə seçilən Şahtaxtı qovunu

Zəngin mədəniyyəti, möhtəşəm tarixi ilə tanınan muxtar respublikamız həmçinin təbiətinin al-əlvanlığı ilə, əvəzolunmaz nemətləri ilə də ad qazanıb. Bu mənada qədim diyarımızda yetişdirilən meyvə-tərəvəzlərin, bostan bitkilərinin...

Təbiətin böyük abidəsi – Haçadağ

Naxçıvan qoca tarixin canlı şahidi olan təkrarsız abidələr, əzəmətli dağlar diyarıdır. Naxçıvanın hər sal daşı, hər sarp qayası bizə öz keçmişimizdən xəbər verir. Keçilməz sədlər, pozulmaz bəndlər, zirvə qalalar qədim Naxçıvanın...

Beyin yorğunluğu və onun aradan qaldırılması

“Beynim doludur, heç nə düşünə bilmirəm, ağır stress altındayam, yaşadığım hadisələrin təsirindən xilas ola bilmirəm, son zamanlar uğurlarım azalıb, səhv qərarlar verirəm, işlərimə nəzarət edə bilmirəm”, – deyə çoxları bu cür...